Voorwaarden

De volgende voorwaarden, alsmede de Behandeling van Gegevens inzake gegevensgebruik, gelden voor alle pagina's op Yoorsport. Specifieke voorwaarden vastgelegd voor services geleverd door Yoorsport zoals “YS Leagues Terms” worden uitgebreid en passen boven de algemene termen die hierin worden vermeld. Jij moet zorgen dat jouw pagina voldoet aan alle toepasselijke wetten, statuten en regelgevingen.

I. Algemeen

A. Een pagina voor een sport, club, team, persoon, organisatie, mag alleen worden beheerd door een gemachtigde vertegenwoordiger van dat sport, club, team, persoon, organisatie (een 'officiële pagina')

B. Elke gebruiker mag een pagina maken om ondersteuning of interesse uit te drukken voor een video, foto, nieuws, uitslagen op voorwaarde dat deze niet kan worden verward met een officiële pagina of iemands rechten schendt. Als je pagina niet de officiële pagina van een sport, club, team, persoon, organisatie, moet je

 • niet spreken met de stem van of inhoud plaatsen alsof het komt van de gemachtigde vertegenwoordiger van het onderwerp van de pagina; en
 • duidelijk stellen dat de pagina niet de officiële pagina van het sport, club, team, persoon, organisatie

C. De inhoud van een pagina is openbaar en iedereen die de pagina kan zien, kan de inhoud ervan bekijken.

D. Je moet de toegang tot een pagina beperken indien dit is vereist om te voldoen aan alle toepasselijke wetgeving en beleidsregels van Yoorsport. Pagina's die de privéverkoop van gereguleerde producten of services (inclusief vuurwapens, alcohol, tabak of producten bestemd voor volwassenen) promoten, mogen niet toegankelijk zijn voor gebruikers jonger dan 18 jaar.

E. Pagina's die online gokken, vaardigheidsspelen of loterijen, waaronder onlinecasino's, weddenschappen over sportuitslagen, bingo of poker mogelijk maken zijn verboden met uitzondering van reclame en advertenties die alleen toegestaan zijn in specifieke landen met uitdrukkelijke toestemming van Yoorsport

F. Pagina's mogen de verkoop van farmaceutische producten op recept niet promoten. Pagina's voor onlineapotheken zijn alleen toegestaan met voorafgaande toestemming van Yoorsport

G. Je mag geen voorwaarden voor je pagina opstellen die in strijd zijn met onze Verklaring van reglement en richtlijnen, ons Beleid inzake gegevensgebruik of deze voorwaarden.

II. Paginabeheer

A. Paginanamen en Yoorsport-webadressen

Paginanamen en Yoorsport-webadressen moeten overeenkomstig de pagina-inhoud zijn. Als een pagina niet aan deze vereiste voldoet, kunnen wij de beheerdersrechten opheffen of eisen dat de paginanaam en het Yoorsport-webadres worden gewijzigd.
Paginanamen moeten:

 • vrij zijn van uitsluitend algemene termen (bijvoorbeeld 'bier' of 'hagelslag');
 • grammaticaal correct zijn wat betreft hoofdlettergebruik en mogen, op acroniemen na, niet uit alleen hoofdletters bestaan;
 • vrij zijn van tekens en symbolen, zoals overbodige leestekens en handelsmerken;
 • vrij zijn van overbodige beschrijvingen of onnodige kwalificaties;
 • andere personen niet misleiden zodat zij ten onrechte aannemen dat de pagina de officiële pagina is van het onderwerp van de pagina of is geautoriseerd door een erkende vertegenwoordiger van het onderwerp van de pagina; en
 • niet de rechten van iemand schenden.

B. Naamswijzigingen en migraties

We zullen alleen naamswijzigingen en migraties uitvoeren die niet leiden tot een misleidende of onopzettelijke verbinding. We staan bijvoorbeeld migraties van lokaal naar algemeen toe, zoals 'Yoorsport Belgie' naar 'Yoorsport', maar we staan geen migraties van algemeen naar lokaal of van locatie naar locatie toe, zoals 'Yoorsport Belgie' naar 'Yoorsport Frankrijk'. Daarnaast mag je geen voor naamswijziging of migratie indienen waardoor een clubpagina een persoonpagina wordt, een organisatie pagina een clubpagina wordt of een team een persoonpagina wordt. Migraties zijn naar eigen goeddunken en zijn definitief.

C. Verzamelen van gegevens

Als je inhoud en informatie over gebruikers verzamelt, moet je duidelijk maken dat jij (en niet Yoorsport) degene bent die de informatie verzamelt en moet je de gebruiker op de hoogte stellen en toestemming krijgen om de verzamelde inhoud en informatie te gebruiken. Je bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle benodigde toestemmingen om inhoud en informatie opnieuw te gebruiken, ongeacht hoe je inhoud en informatie over gebruikers verkrijgt.

Je verzamelt geen inhoud of informatie van gebruikers en gebruikt Yoorsport niet op andere manieren via geautomatiseerde middelen (zoals harvestingbots, robots, spiders of scrapers) zonder onze toestemming.

Informatie die je verkrijgt van ons moet in overeenstemming zijn met onze Voorwaarden.

D. Taggen

Je mag inhoud niet onjuist taggen en gebruikers niet aansporen om inhoud onjuist te taggen (spoor anderen bijvoorbeeld niet aan om zichzelf te taggen in foto's waar ze niet op staan).

III. Paginafuncties

A. Advertenties op pagina's

Advertenties van derden zijn zonder onze voorafgaande toestemming niet toegestaan op pagina's.

B. Omslag

Alle omslagen zijn openbaar. Dit betekent dat iedereen die je pagina bezoekt, je omslag kan zien. Omslagen mogen niet bedrieglijk of misleidend zijn en geen inbreuk maken op het auteursrecht van iemand anders. Het is niet toegestaan anderen te stimuleren jouw omslag als omslag voor hun persoonlijke tijdlijn te gebruiken.

C. Paginatoepassingen

Toepassingen op je pagina moeten voldoen aan de Beleidsregels van het Yoorsport-platform.

D. Aanbiedingen

De volgende beleidsregels zijn van toepassing als je het hulpmiddel van Yoorsport gebruikt voor het maken van een aanbieding:

 • Yoorsport-aanbiedingen moeten beperkte tijd geldig zijn.
 • Je mag alleen een aanbieding starten als je de verkoper voor of de fabrikant van het product of de service bent die je promoot.
 • Je moet eventuele beperkingen die voor je aanbieding gelden (bijvoorbeeld een einddatum of beperkingen bij het inwisselen) duidelijk kenbaar maken.
 • Alleen jij bent aansprakelijk voor onjuiste afhandeling, fraude, geschillen of andere kwesties die voortvloeien uit de verspreiding en/of het gebruik van je aanbieding.
 • Als je aanbieding bij een ander bedrijf kan worden gebruikt, is het jouw verantwoordelijkheid om contact te onderhouden met dat bedrijf en ervoor te zorgen dat ze zich aan je aanbieding houden.
 • Je mag het hulpmiddel voor het maken van een aanbieding alleen gebruiken waarvoor het is bedoeld en niet om je website of andere contactinformatie te promoten, of om een overeenkomend bedrag van een cadeaubon of waardebon aan te bieden.
 • Je moet ervoor zorgen dat je aanbieding voldoet aan deze voorwaarden en aan alle toepasselijke wetgeving en regelgeving. Aanbiedingen zijn onderhevig aan veel regelgeving (bijvoorbeeld korting op alcohol gericht op minderjarigen); neem contact op met een expert als je niet zeker weet of je aanbieding voldoet aan de toepasselijke wetgeving.

E. Promoties

1. Als je Yoorsport gebruikt om een promotie bekend te maken of te beheren ben je verantwoordelijk voor de wettige activiteiten van die promotie, inclusief:

 • De officiële regels;
 • Aanbiedingsvoorwaarden en deelnamevereisten (bijvoorbeeld beperking voor leeftijd en woonplaats); en
 • Naleving van geldende regelgeving met betrekking tot de promotie en alle aangeboden prijzen (bijvoorbeeld registratie en het verkrijgen van noodzakelijke wettelijke toestemming).

2. Promoties op Yoorsport moeten:

 • Een complete ontheffing van Yoorsport bevatten voor elke deelnemer.
 • Duidelijk aangeven dat de promotie op geen enkele manier is gesponsord, goedgekeurd of wordt beheerd door Yoorsport of is geassocieerd met Yoorsport.

3. Promoties mogen worden beheerd op pagina's of in Yoorsport-apps. Persoonlijke tijdlijnen mogen niet worden gebruikt voor het beheer van promoties (“deel op je tijdlijn om mee te doen” of “deel op de tijdlijn van je vrienden voor grotere kans op prijzen” is bijvoorbeeld niet toegestaan).

4. We helpen je niet bij het beheer van je promotie en je gaat ermee akkoord dat je onze service voor het beheren van je promotie op eigen risico gebruikt.