Privacy

Verklaring van Privacy & Veiligheid

Deze verklaring van Privacy & Veiligheid is afgeleid van en omvat de YoorsportVoorwaarden die van toepassing zijn op onze relatie met gebruikers en anderen die interactie hebben met Yoorsport. Wanneer je Yoorsport gebruikt of opent, verklaar je akkoord te gaan met deze Privacy verklaring, die regelmatig wordt bijgewerkt.

1. Privacy

We vinden je privacy erg belangrijk. Wij hebben een Behandeing van Gegevens inzake gegevensgebruik opgesteld dat belangrijke bepalingen bevat over hoe je Yoorsport kunt gebruiken om items te delen met anderen en hoe we jouw inhoud en informatie verzamelen en kunnen gebruiken. We raden je aan de Behandeling van Gegevens inzake gegevensgebruik te lezen en op basis hiervan beslissingen te nemen.

2. Inhoud en informatie delen

Je bent zelf eigenaar van alle inhoud en informatie die je plaatst op Yoorsport en in je privacy- en app-instellingen kun je bepalen hoe dit wordt gedeeld. Verder gelden de volgende bepalingen:

 • Voor inhoud waarop intellectuele-eigendomsrechten rusten, zoals foto’s en video (IE-inhoud), geef je ons nadrukkelijk de volgende toestemming, afhankelijk van je privacy- en app-instellingen: je verleent ons een niet-exclusieve, overdraagbare, royaltyvrije, wereldwijde licentie om alle IE-inhoud te gebruiken die je plaatst op Yoorsport of in verband met Yoorsport (IE-licentie). Deze IE-licentie eindigt wanneer je jouw IE-inhoud of je account verwijdert, tenzij je jouw inhoud hebt gedeeld met anderen en zij de inhoud niet hebben verwijderd.
 • Wanneer je IE-inhoud verwijdert, wordt deze verwijderd op een manier die vergelijkbaar is met het legen van de prullenbak op een computer. Je begrijpt dat verwijderde inhoud echter gedurende een redelijke tijd mogelijk aanwezig blijft in back-ups (maar niet beschikbaar is voor anderen).
 • Als je een toepassing gebruikt, moet die toepassing toestemming vragen voor toegang tot jouw inhoud en informatie en tot inhoud en informatie die anderen met je hebben gedeeld. We vereisen van toepassingen dat deze je privacy respecteren en je acceptatie van die toepassing is bepalend voor de manier waarop de toepassing die inhoud en informatie kan gebruiken, opslaan en overdragen. (Lees ons Behandeling Gegevens inzake gegevensgebruik en de Platformpagina voor meer informatie over het platform en hoe je kunt bepalen welke informatie anderen met toepassingen delen.)
 • Wanneer je inhoud of informatie publiceert met de instelling Openbaar, betekent dit dat je iedereen, inclusief mensen buiten Yoorsport, toestemming geeft om die informatie te bekijken en te gebruiken en deze aan jou te koppelen (d.w.z. je naam en profielfoto).
 • We stellen het altijd op prijs als je feedback of andere suggesties over Yoorsport geeft, maar je moet begrijpen dat we deze kunnen gebruiken zonder enige verplichting om je hiervoor te belonen (net zoals jij geen verplichting hebt om deze aan te bieden).

3. Veiligheid

We doen ons best om Yoorsport veilig te houden, maar kunnen dit niet garanderen. We hebben je hulp nodig om Yoorsport veilig te houden. Daarom moet je je houden aan de volgende regels:

 • Je plaatst geen niet-geautoriseerde commerciële berichten (zoals spam) op Yoorsport.
 • Je verzamelt geen inhoud of informatie van gebruikers en gebruikt Yoorsport niet op andere manieren via geautomatiseerde middelen (zoals harvesting bots, robots, spiders of scrapers) zonder onze voorafgaande toestemming.
 • Je houdt je op Yoorsport niet bezig met illegale marketing op meerdere niveaus zoals piramideconstructies.
 • Je uploadt geen virussen of andere schadelijke code.
 • Je vraagt mensen niet om hun aanmeldingsgegevens en je meldt je niet aan bij een account van iemand anders.
 • Je zult geen gebruikers pesten, intimideren of lastig vallen.
 • Je plaatst geen inhoud die: haatdragend, bedreigend of pornografisch is; die aanzet tot geweld; of die naaktbeelden of nodeloos geweld bevat.
 • Je ontwikkelt en beheert geen toepassingen van derde partijen met inhoud op het gebied van alcohol, dating of andere 18+-inhoud (waaronder advertenties) zonder passende leeftijdsbeperkingen toe te passen.
 • Je houdt je aan onze Promotierichtlijnen en alle geldende wetten wanneer je een prijsvraag, giveaway of loterij (“promotie”) publiceert op Yoorsport.
 • Je gebruikt Yoorsport niet voor onwettige, misleidende, kwaadaardige of discriminerende activiteiten.
 • Je doet niets waardoor de correcte werking of weergave van Yoorsport verstoord, overbelast of onmogelijk kan worden, zoals een DDos aanval of verstoring van paginaweergave of andere Yoorsport-functionaliteiten.
 • Je faciliteert of stimuleert geen schending van deze Privacy regels.

4. Registratie en accountbeveiliging

Yoorsport-gebruikers verstrekken hun echte namen en gegevens en we hebben je hulp nodig om dit zo te houden. Hier volgen enkele regels waaraan je je moet houden met betrekking tot registratie en beveiliging van je account:

 • Je verstrekt geen valse persoonlijke gegevens op Yoorsport en maakt zonder toestemming geen account voor iemand anders.
 • Je maakt niet meer dan één persoonlijke account.
 • Als wij je account deactiveren, maak je geen andere account zonder onze toestemming.
 • Je gebruikt je persoonlijke pagina niet primair voor eigen commercieel gewin en je gebruikt geen Yoorsport-pagina voor dergelijke doeleinden.
 • Je gebruikt Yoorsport niet zonder permissie van je ouders als als je jonger dan 12 jaar bent.
 • Je gebruikt Yoorsport niet als je bent veroordeeld voor een zedenmisdrijf.
 • Je houdt je contactgegevens correct en actueel.
 • Je deelt je wachtwoord niet met anderen (en ontwikkelaars delen hun geheime sleutel niet), je verleent niemand toegang tot je account en je doet niets wat de beveiliging van je account kan schaden.
 • Je draagt je account (waaronder pagina’s of toepassingen die je beheert) niet over aan iemand anders zonder dat je onze schriftelijke toestemming hebt.
 • Als je een gebruikersnaam of vergelijkbare identificatie selecteert voor je account of pagina, behouden wij ons het recht voor om deze te verwijderen of terug te vorderen indien wij menen dat deze ongepast is (bijvoorbeeld wanneer een eigenaar van een handelsmerk klaagt over een gebruikersnaam die weinig lijkt op de werkelijke naam van een gebruiker).

5. De rechten van anderen beschermen

We respecteren de rechten van anderen en verwachten dat jij dit ook doet.

 • Je plaatst geen inhoud of onderneemt geen actie op Yoorsport waarmee de rechten van iemand anders worden geschonden of overtreden, of waarmee de wet op een andere wijze wordt overtreden.
 • Wij kunnen inhoud en informatie die je op Yoorsport plaatst verwijderen indien we vinden dat hiermee deze Verklaring of onze beleidsregels worden geschonden.
 • Wij bieden je hulpmiddelen waarmee je jouw intellectuele-eigendomsrechten kunt beschermen. Zie voor meer informatie onze pagina Schending van intellectuele-eigendomsrechten rapporteren.
 • Als wij je inhoud hebben verwijderd wegens inbreuk op de auteursrechten van iemand anders en je denkt dat dit onterecht is, kun je bezwaar maken.
 • Als je herhaaldelijk inbreuk maakt op de intellectuele-eigendomsrechten van anderen, zullen we je account indien terecht deactiveren.
 • Je maakt geen gebruik van onze auteursrechten of handelsmerken (waaronder Yoorsport, het Yoorsport-logo, het YS-logo, YS) of andere soortgelijke verwarrende merken, behalve wanneer dit uitdrukkelijk is toegestaan in onze Voorwaaarden voor gebruik van merken of wanneer je schriftelijke toestemming van ons hebt.
 • Als je informatie verzamelt van gebruikers, moet je: hun toestemming krijgen, duidelijk maken dat jij (en niet Yoorsport) degene bent die de informatie verzamelt en een privacybeleid publiceren waarin wordt uitgelegd welke informatie je verzamelt en hoe je deze gebruikt.
 • Je plaatst geen identiteitsdocumenten of gevoelige financiële informatie van anderen op Yoorsport.
 • Je tagt geen gebruikers en verzendt geen e-mailuitnodigingen naar niet-gebruikers zonder hun toestemming. Yoorsport biedt een toepassing voor sociaal rapporteren waarmee gebruikers feedback kunnen geven over taggen.

6. Mobiele en andere apparaten

 • We bieden onze mobiele services momenteel gratis aan, maar houd er rekening mee dat de normale tarieven van je telecomaanbieder (zoals voor sms en datakosten) gewoon van toepassing zijn.
 • Wanneer het nummer van je mobiele telefoon wijzigt of wordt gedeactiveerd, werk je binnen 48 uur je accountgegevens op Yoorsport bij om ervoor te zorgen dat je berichten niet worden verzonden naar de persoon die je oude nummer krijgt.
 • Je verleent toestemming en alle rechten die nodig zijn zodat gebruikers hun apparaten kunnen synchroniseren (ook via een toepassing) met alle informatie en contactgegevens die zij kunnen zien op Yoorsport.

7. Speciale bepalingen voor sociale media plug-ins

Als je onze sociale media plug-ins, zoals de knoppen delen of like op je website plaatst, gelden voor jou de volgende aanvullende voorwaarden:

 • Wij geven je toestemming om de sociale plug-ins van Yoorsport te gebruiken zodat gebruikers links of inhoud van je website op Yoorsport kunnen plaatsen.
 • Je geeft ons toestemming om dergelijke links en inhoud te gebruiken op Yoorsport en om anderen dergelijke links en inhoud te laten gebruiken op Yoorsport.
 • Je plaatst geen sociale media plug-in op een pagina die inhoud bevat die deze Privacy verklaring zou schenden als deze op Yoorsport zou zijn geplaatst.

8. Over advertenties en andere commerciële inhoud die worden geboden of verbeterd door Yoorsport

Ons doel is advertenties en andere commerciële of gesponsorde inhoud te leveren die waardevol zijn voor onze gebruikers en adverteerders. Om ons hierbij te helpen, ga je akkoord met het volgende:

 • Je geeft ons toestemming je naam, profielfoto, inhoud en informatie (zoals een merk dat je like) te gebruiken voor commerciële, gesponsorde of gerelateerde inhoud die door ons wordt aangeboden of verbeterd. Dit betekent bijvoorbeeld dat je een bedrijf of een andere entiteit toestaat ons te betalen om je naam en/of profielfoto met je inhoud of informatie te tonen, zonder dat je daarvoor compensatie krijgt. Als je een specifieke doelgroep hebt geselecteerd voor je inhoud of informatie, respecteren we bij het gebruik je keuze.
 • Wij geven je inhoud of informatie niet zonder jouw toestemming aan adverteerders.
 • Je begrijpt dat we betaalde services en communicatie mogelijk niet altijd als zodanig herkennen.

9. Speciale bepalingen voor pagina’s

Als je een pagina maakt of beheert op Yoorsport, of een promotie of aanbieding op je pagina uitvoert, ga je akkoord met onze Voorwaarden.

10. Speciale bepalingen voor software

 • Als je onze software downloadt of gebruikt, zoals een stand-alone softwareproduct, een app of een invoegtoepassing voor een browser, ga je ermee akkoord dat de software zo nu en dan upgrades, updates en extra functies van ons downloadt en installeert om de software te verbeteren, uit te breiden en verder te ontwikkelen.
 • Het is niet toegestaan broncode te wijzigen, er afgeleide werken van te maken, te decompileren of anderszins te verkrijgen, behalve wanneer dit uitdrukkelijk is toegestaan volgens een open-bronlicentie of wanneer we je uitdrukkelijk schriftelijke toestemming hebben gegeven.

11. Wijzigingen

 • Tenzij we om juridische of administratieve redenen wijzigingen doorvoeren, of om een onjuiste verklaring te corrigeren, geven we je zeven (7) dagen de tijd om te reageren en bieden wij je de mogelijkheid om te reageren op wijzigingen in deze Privacy verklaring.
 • Als we wijzigingen aanbrengen aan onze Behandeling Gegevens waarnaar in deze Privacy wordt verwezen of die hierin zijn opgenomen, kunnen we een kennisgeving plaatsen op deze pagina.
 • Wanneer je na de wijzigingen aan onze Voorwaarden Yoorsport blijft gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de gewijzigde Voorwaarden.

12. Beëindiging

Als je de letter of geest van deze Privacy verklaring schendt of op andere wijze een risico of mogelijke juridische blootstelling voor ons creëert, kunnen we je toegang tot Yoorsport geheel of gedeeltelijk stopzetten. Wij zullen je hierover via e-mail informeren of wanneer je de volgende keer probeert je account te openen. Je kunt je account op elk moment verwijderen of deactiveren. In alle dergelijke gevallen vervalt de geldigheid van deze Privacy verklaring.